Samen Team Zijn

Hoe willen we als team (samen-)werken binnen ons Kindcentrum (en samen zorgen voor passend (toekomstbestendig) onderwijs, opvoeding en zorg)?

Bovengenoemde vraag stond en staat centraal binnen een aantal teamtotaalbijeenkomsten waarin we naast samenwerken ook spraken/praten over schoolontwikkeling. Binnen ons Kindcentrum hebben we hoge verwachtingen van elkaar: Wekelijks komt ieder cluster bijelkaar en wordt met een verbeterbord ingezoomd op de check-in, de succesen, doelen en worden concrete acties gepland. Het doel: Samen iedere dag een beetje beter worden.

Daarnaast komt het totale team ca. 8 keer per jaar bij elkaar en praat men o.l.v. directie over schoolontwikkelpunten welke zijn beschreven in het Schoolplan 2022-2023.