Samen Team Zijn

Hoe willen we als team (samen-)werken binnen ons Kindcentrum (en samen zorgen voor passend (toekomstbestendig) onderwijs, opvoeding en zorg)? Deze vraag stond schooljaar 2019-2020 centraal binnen een aantal teamtotaalbijeenkomsten waarin we naast samenwerken ook spraken over schoolontwikkeling. Binnen ons Kindcentrum hebben we hoge verwachtingen van elkaar: