MR vergaderdata 2022-2023

De vergaderingen van de MR vinden plaats op Basisschool De Neerakker van 19.30 uur - 21.30 uur.

 
  • Maandag 3 oktober, aanvang 19:30 uur
  • Woensdag 30 november, gezamenlijk overleg met OR, aanvang 19:30 uur
  • Maandag 27 februari, aanvang 19:30 uur
  • Maandag 3 april, aanvang 19:30 uur
  • Dinsdag 9 mei, aanvang 19:30 uur
  • Donderdag 29 juni, aanvang 19:30 uur