Klankbordgroep ouders

Het met ouders/verzorgers in gesprek gaan staat hoog in het vaandel op school. Een van de vele manieren waarop we dit doen is in de vorm van een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit een zestal ouders die met directie met regelmaatr in gesprek gaat over schoolontwikkeling. Zou u graag zitting willen nemen in deze klankbordgroep of een bijeenkomst eens willen bijwonen? Stuur dan een berichtje naar onze directeur: r.aspers@spolt.nl.