De OICT coördinator

Onze school beschikt over touchscreens en verschillende devices. De kinderen werken in de groep op laptops, Chromebooks en tablets. In het gehele gebouw is WIFI beschikbaar.                             

De internetomgeving is afgeschermd en beveiligd. De kinderen houden zich aan de regels en afspraken betreffende computergebruik en gebruik van het internet. 

 

Snappet - Connected Learning

Wij werken met het digitale leermiddel Snappet in de groepen 4-8.

Snappet wordt ingezet bij de vakgebieden rekenen en taal.

Deze vakgebieden zullen in de komende schooljaren geleidelijk worden uitgebreid. 

 

Onze school werkt met het digitaal ouderportaal van Basisonline. Het ouderportaal is toegankelijk voor alle ouders met behulp van een eigen inlogcode. De ICT'er Pim van der Coelen is verantwoordelijk voor ICT en de inzet van onderwijskundige software. 

 

OICT Coördinatoren

Pim van der Coelen & Gregor Ronckers