Ouderraad (OR)

Beste ouder(s)/verzorger(s)

Zoals jullie wellicht weten, heeft basisschool De Neerakker  een ouderraad (OR).

Deze ouderraad  vormt het bestuur van de oudervereniging. Als ouder ben je automatisch lid van deze oudervereniging,  omdat je kind op school zit.

Wat doet de OR?

De ouderraad houdt zich vooral bezig met de praktische organisatie van de diverse activiteiten op school zoals: het organiseren van de diverse feesten, denk hierbij aan  kerst en het sinterklaasfeest. Hiervoor beheren en besteden wij de ouderbijdrage op een verantwoorde manier.

Daarnaast brengt de OR de mening van ouders/verzorgers onder de aandacht van de directie.

Samen wordt er daar waar mogelijk naar verbetering of vernieuwing gekeken. Voorstellen om de sfeer en het welzijn van leerlingen en leerkrachten te optimaliseren worden besproken en waar mogelijk doorgevoerd.

Ook wordt er nauw samengewerkt met de MR (Medezeggenschapsraad). Zo worden gezamenlijke onderwerpen besproken en aangepakt en wonen we elkaars vergaderingen bij. Dit om samen nog beter de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten te behartigen.

Wie zitten er in de OR?
De OR bestaat momenteel uit 13 leden. Daarnaast is Astrid Peeters (teamleider) en een MR-lid (als toehoorder) aanwezig bij de vergaderingen.

 

Naam

Functie

Annemieke van Hees

Voorzitter

Lisanne Tan-Lodewijks 

Secretaris

Mariska Kierkels

Penningmeester

Nancy Maas-Houben

Lid

Judith Sanders             

Lid            

Chantal Reijnders-Waijen

Lid

Marloes Rooskens

Lid

Jeanine Beckers

Lid

Erna Boonen

Lid

Natascha Peters-Hebben

Lid

Teun Verschueren

Lid

Anouk Kierkels-Jongeneel

Lid

 

 Data OR-vergaderingen 2022-2023

  • Maandag 19 september 2022 (19:30 uur / tevens jaarvergadering)

  • Woensdag 30 november 2022 (19:30 uur / Gezamelijk Overleg MR & OR)

  • Woensdag 25 januari 2023 (19:30 uur)

  • Donderdag 16 maart 2023 (19:30 uur)

  • Maandag 22 mei 2023 (19:30 uur)

  • Dinsdag 27 juni 2023 (19:30 uur)

 Waarvoor kun je de OR benaderen?

Je kunt de OR (of één van de leden persoonlijk) benaderen indien je:

  • wilt meedenken, meehelpen met  of bij het organiseren van activiteiten

  • vragen hebt (of hoort) over school, wat dit dan ook is en dit wilt aankaarten, zodat wij het tijdens een vergadering bespreekbaar kunnen maken

  • interesse hebt om bij de OR te komen of een vergadering bij te wonen

De OR is bereikbaar via het mailadres: ouderraaddeneerakker@gmail.com 

Er wordt altijd serieus gekeken naar het bericht dat binnenkomt en er wordt altijd een reactie terug gegeven.

Persoonlijke benadering van één van de leden werkt het best. Vaak krijg je al meteen een duidelijk antwoord of word je, indien nodig, doorverwezen naar de juiste persoon binnen school.