Ouderraad (OR)

Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft basisschool de Neerakker een ouderraad (OR). Deze ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging. Als ouder bent u automatisch lid van deze oudervereniging, omdat uw kind op school zit.

De ouderraad werkt samen met (leerkrachten uit) het schoolteam. Deze samenwerking richt haar inzet

voornamelijk op twee gebieden:

  • ondersteuning bieden bij het organiseren van schoolreizen
  • ondersteunen bij het organiseren van vieringen/activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsspelen, Goede-doelen-actie, Eindfeest groep 8 etc.)

Iedere activiteit wordt georganiseerd door een aantal commissieleden vanuit de OR en een aantal leerkrachten. Wanneer hulp van ouders verwacht wordt zal dit, ruim van tevoren, gevraagd worden via het Ouderportaal.


Met ingang van komend schooljaar zal geen jaarlijkse ouderbijdrage meer gevraagd worden aan ouders. Door SPOLT wordt per leerling een bedrag gereserveerd voor het bekostigen van alle schoolreisjes en activiteiten. Omdat we zoveel mogelijk activiteiten binnen dit budget willen blijven organiseren zullen we voor het vervoer een beroep doen op u als ouder/verzorger. Vanzelfsprekend zullen we de data ruim vantevoren bekend maken zodat u hiermee rekening kunt houden in uw planning.
 

De OR bestaat momenteel uit 12 leden. Daarnaast is Astrid Peeters (teamleider) aanwezig bij de vergaderingen.

Naam

Functie

Annemieke van Hees

Voorzitter

Lisanne Tan-Lodewijks 

Secretaris

Mariska Kierkels

Penningmeester

Nancy Maas-Houben

Lid

Judith Sanders             

Lid            

Chantal Reijnders-Waijen

Lid

Marloes Rooskens

Lid

Britt van der Zanden

Lid

Erna Wijnhoven

Lid

Natascha Peters-Hebben

Lid

Roel Rijks

Lid

Anouk Kierkels-Jongeneel

Lid

 

 Data OR-vergaderingen 2023-2024

Maandag 11 september 2023 (tevens jaarvergadering)

Dinsdag 31 oktober 2023
​Donderdag 14 december 2023

Woensdag 28 januari 2024

Maandag 22 april 2024

Dinsdag 11 juni 2024

 Waarvoor kun je de OR benaderen?

Je kunt de OR (of één van de leden persoonlijk) benaderen indien je:

-wilt meedenken, meehelpen met  of bij het organiseren van activiteiten

-vragen hebt (of hoort) over school, wat dit dan ook is en dit wilt aankaarten, zodat wij het tijdens een vergadering bespreekbaar kunnen maken

-interesse hebt om bij de OR te komen of een vergadering bij te wonen

De OR is bereikbaar via het mailadres: ouderraaddeneerakker@gmail.com 

Er wordt altijd serieus gekeken naar het bericht dat binnenkomt en er wordt altijd een reactie terug gegeven.

Persoonlijke benadering van één van de leden werkt het best. Vaak krijg je al meteen een duidelijk antwoord of word je, indien nodig, doorverwezen naar de juiste persoon binnen school.