Meepraatavonden

Een van de onderwerpen waarover we binnen het totale team als ook tijdens panelavonden met ouders in gesprek zijn gegaan is het onderwerp Educatief Partnerschap. Deze samenwerking gaat veel verder dan het helpen bij activiteiten. E.e.a. heeft geresulteerd dat we de gesprekken met ouders per schooljaar 2020-2021 geheel anders vorm gaan geven. Klik hier voor meer informatie. 

Panelavonden

School heeft er dit schooljaar nadrukkelijk voor gekozen om in gesprek te gaan met ouders, en heeft een aantal panelavonden gepland. Data wordten tijdig bekend gemaakt via de Algemene Nieuwsbrief en Ouderportaal.