Verlof Aanvragen

Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind volledig leerplichtig.

U bent verplicht om uw kind dagelijks naar school te laten gaan.

U mag uw kind niet zomaar thuis houden.

 

In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk.

De uitzonderingen en de regels staan in onderstaande documenten.

We verzoeken u vriendelijk om u te houden aan de regelgeving leerplicht en verlof.

 

Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier verlof

 

Klik hier voor uitleg betreffende de termen 'specifieke aard van het beroep' en 'andere gewichtige omstandigheden'.