Leerlingenraad (LR)

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad geïnstalleerd.

Bij de installatievergadering draagt de leerlingenraad van het voorafgaande schooljaar het 'stokje' over aan de nieuwe leerlingenraad.

In september-oktober worden in cluster 5-8 verkiezingen georganiseerd.

Uiteindelijk kiezen de leerlingen vier afgevaardigden voor de leerlingenraad.

De leerlingenraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar o.l.v. de teamleider en de interne begeleider.

Allerlei vragen en ideeën die kinderen van de school bij de leerlingenraad hebben aangekaart, worden dan besproken. Ook kan de leerlingenraad zelf met initiatieven komen om te bespreken met de directeur en teamleiders.

Verder hebben de leden van de leerlingenraad een aantal voorrechten zoals het assisteren van de directie bij het bekendmaken van prijswinnaars en het uitreiken van prijzen. Of het assisteren bij officiële handelingen zoals bij de opening van de school.

De kinderen leveren op deze manier een waardevolle bijdrage aan verbeteringen binnen de school. De betrokkenheid van de kinderen bij de school wordt hiermee vergroot. Bij aanvang schooljaar 2021-2022 worden verkiezingen gehouden. De leden van de leerlingenraad maken we tijdig bekend.