De Schoolopleider

Werkplekleren en stage

Basisschool De Neerakker is opleidingsschool voor de Nieuwste Pabo van Fontys Hogeschool Sittard. 

Dit schooljaar zijn eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars studenten gestart in alle clusters. De studenten brengen ongeveer 40% van hun opleiding op de basisschool door.

Samen met de mentoren en docenten van de Pabo werken de studenten aan hun persoonlijke ontwikkeling en leveren ze een bijdrage aan de schoolontwikkeling.

Naast de Nieuwste Pabo Sittard zijn er ook pabo-studenten van Hogeschool De Kempel Helmond. Verder zijn er studenten die de opleiding voor onderwijsassistent volgen bij de Gilde Opleidingen en het Summa College Eindhoven.

Studenten van de Sport Hogeschool in Sittard lopen stage bij de vakdocent gym.

Alle studenten en stagiaires vallen onder verantwoordelijkheid van de schoolopleider.

 

Schoolopleider

Cor Verstraelen