Basisschool De Neerakker
 
Welkom op de website van Integraal Kindcentrum De Neerakker.
 
In verband met het coronavirus wordt op dit moment door alle medewerkers hard gewerkt aan het verzorgen van 'onderwijs op afstand' voor onze kinderen. 
Naast het aanbieden van onderwijs bieden we gedurende deze periode ook opvang voor kinderen wiens ouders in de zogenaamde vitale beroepen werkzaam zijn.

Aan-/afmelden voor deze opvang: 
Stuur een e-mailbericht voor 16:00 uur naar: h.heijkers@spolt.nl

Ouders worden (ook) gedurende deze periode met grote regelmaat door schoolleiding en leerkrachten geïnformeerd via Ouderportaal. 

Wij hopen u allen spoedig weer op IKC De Neerakker te mogen begroeten.
Blijf gezond! 

Directie en medewerkers IKC De Neerakker