Meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling'De wet meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' is per 1 juli 2013 in werking getreden. Scholen zijn wettelijk verplicht om de meldcode te hanteren.
Het doel van deze meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt.
Professionals in het onderwijs weten welke procedure ze moeten doorlopen als ze huiselijk geweld en/of kindermishandeling signaleren of als er serieuze vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Klik hier voor meer informatie over de meldcode en de procedure.
U vindt deze informatie ook in de schoolgids.

Met ingang van 1 januari 2019 
wordt een aangepast kader voor de meldcode van kindermishandeling en huiselijk geweld doorgevoerd.

Klik hier voor de aangepaste versie.