Ouderraad Basisschool De Neerakker

Beste ouder(s)/verzorger(s)
 
Zoals jullie wellicht weten, heeft basisschool De Neerakker  een ouderraad (OR).
Deze ouderraad  vormt het bestuur van de oudervereniging. Als ouder ben je automatisch lid van deze oudervereniging,  omdat je kind op school zit.
 
Wat doet de OR?
De ouderraad houdt zich vooral bezig met de praktische organisatie van de diverse activiteiten op school zoals: het organiseren van de diverse feesten, denk hierbij aan  kerst en het sinterklaasfeest. Hiervoor beheren en besteden wij de ouderbijdrage op een verantwoorde manier.
Daarnaast brengt de OR de mening van ouders/verzorgers onder de aandacht van de directie.
Samen wordt er daar waar mogelijk naar verbetering of vernieuwing gekeken. Voorstellen om de sfeer en het welzijn van leerlingen en leerkrachten te optimaliseren worden besproken en waar mogelijk doorgevoerd.
Ook wordt er nauw samengewerkt met de MR (Medezeggenschapsraad). Zo worden gezamenlijke onderwerpen besproken en aangepakt en wonen we elkaars vergaderingen bij. Dit om samen nog beter de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten te behartigen.
 
Wie zitten er in de OR?
De OR bestaat momenteel uit 13 leden. Daarnaast is Lilian Engelen (teamleider) en een MR-lid (als toehoorder) aanwezig bij de vergaderingen.

 Naam Functie 
Annemieke van Hees Voorzitter
Lisanne Tan-Lodewijks  Secretaris
  Penningmeester
Nancy Maas Lid
Judith Sanders              Lid            
Chantal Reijnders Lid
Lilian Lindelauf Lid
Jeanine Beckers Lid
Erna Boonen Lid
Chantal Peeters Lid
Natascha Peters-Hebben Lid
Teun Verschueren Lid
Anouk Kierkels-Jongeneel Lid
 

Data OR-vergaderingen 2021-2022:

  • Maandag 27 september (19:30 uur / tevens jaarvergadering)
  • Dinsdag 9 november (19:30 uur)
  • Woensdag 26 januari (19:30 uur)
  • Donderdag 10 maart (19:30 uur)
  • Maandag 16 mei (19:30 uur)
  • Dinsdag 28 juni (19:30 uur)

 
Waarvoor kun je de OR benaderen?
Je kunt de OR (of één van de leden persoonlijk) benaderen indien je:

  • wilt meedenken, meehelpen met  of bij het organiseren van activiteiten
  • vragen hebt (of hoort) over school, wat dit dan ook is en dit wilt aankaarten, zodat wij het tijdens een vergadering bespreekbaar kunnen maken
  • interesse hebt om bij de OR te komen of een vergadering bij te wonen

De OR is bereikbaar via het mailadres: ouderraaddeneerakker@gmail.com 
Er wordt altijd serieus gekeken naar het bericht dat binnenkomt en er wordt altijd een reactie terug gegeven.
Persoonlijke benadering van één van de leden werkt het best. Vaak krijg je al meteen een duidelijk antwoord of word je, indien nodig, doorverwezen naar de juiste persoon binnen school.