Gesprekken kind-ouder-school

Een van de onderwerpen die recent door directie en team zijn opgepakt is communicatie. Dit is ook besproken tijdens een van onze panelavonden met ouders. Samen hebben we gezocht naar mogelijkheden deze (verder) te verbeteren. Hierover hebben we vervolgens binnen het team met elkaar van gedachten gewisseld en een tweetal besluiten genomen welke ook zijn toegelicht tijdens een van onze panelavonden. 
 
Oudergesprekken 'op maat'
Per komend schooljaar (2020-2021) starten we met de zogenaamde 'oudergesprekken op maat' hetgeen betekent dat iedere leerkracht bij aanvang schooljaar met de ouder(s) en het kind om tafel zit. Tijdens dit (eerste) 'startgesprek' wordt meteen een vervolgafspraak gemaakt welke dus per kind kan verschillen. We zijn van mening dat op deze wijze een continu-proces ontstaat. Samen: Ouder-Kind-School. U wordt voor het startgesprek bij aanvang schooljaar uitgenodigd door de groepsleerkracht.
 
Informele startavond
Behalve deze 'oudergesprekken op maat' openen we komend schooljaar (2020-2021) óók met een informele startavond op groepsniveau en ontmoeten ouders, kinderen én leerkracht(en) elkaar van de desbetreffende groep, waarbij we uiteraard rekening houden dat we deze startavonden niet gelijktijdig plannen met de avond van broertjes/zusjes. Tijdens deze startavond, welke ca. 45 minuten zal duren, wordt het schooljaar samen op informele wijze geopend en staat ontmoeting centraal. Voor de startavond van de groep van uw kind(eren) ontvangt u tijdig een uitnodiging.
 
Wij zijn als team en directie van mening dat deze twee wijzigingen bijdragen aan een (nog) betere communicatie tussen ouder(s)-school. Kind, ouder(s) en school: Samen!