herinnering ouderbijdrage

Info over de ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 volgt na de jaarvergadering d.d. 27 september a.s.