Privacy/AVG

Wet Bescherming Persoonsgegevens/Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Respect voor privacy is voor SPOLT en dus ook De Neerakker een belangrijk uitgangspunt. SPOLT zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving.

In onze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen. Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor aanmelding van een leerling dan informeren wij u vooraf hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Dat is uitgewerkt in het AVG informatieblad aanmelding voor ouders en verzorgers.

Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor een vacature dan informeren wij u eveneens vooraf hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Dat is uitgewerkt in het informatieblad voor medewerkers en sollicitanten.
U vindt de genoemde documenten op: https://www.spolt.nl/Privacy.

Inmiddels hebben wij een functionaris gegevensbescherming van Het Privacy Huys gecontracteerd die erop toeziet dat wij ons houden aan de privacyregels van de AVG. Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar per email op privacy@spolt.nl of telefonisch op (0475) 55 04 49.