Schoolplan 2020-2024

Gedurende het schooljaar 2019-2020 heeft het voltallig team gewerkt aan een geheel nieuw schoolplan voor de periode 2020/2021-2024/2025. 
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de school-planperiode op onze school hebben gemaakt. Het is opgesteld binnen de kaders van het koersplan 'In essentie anders' van onze stichting SPOLT.

Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.

Klik hier voor het schoolplan 2020-2024.