Samen Team

Hoe willen we als team (samen-)werken binnen ons Kindcentrum (en samen zorgen voor passend (toekomstbestendig) onderwijs, opvoeding en zorg)? Deze vraag stond afgelopen periode centraal binnen een aantal teamtotaalbijeenkomsten. Binnen ons Kindcentrum hebben we hoge verwachtingen van elkaar:
 
  

Zij die in staat zijn écht samen te werken, zijn in staat de meest stoute verwachtingen te overtreffen.