Gesprekken kind-ouder-school

Een van de onderwerpen die recent door directie en team zijn opgepakt is communicatie. Dit is ook besproken tijdens een van onze panelavonden met ouders. Samen hebben we gezocht naar mogelijkheden deze (verder) te verbeteren. Hierover hebben we vervolgens binnen het team met elkaar van gedachten gewisseld en een tweetal besluiten genomen welke ook zijn toegelicht tijdens een van onze panelavonden. 
 
Oudergesprekken 'op maat'
Per komend schooljaar (2020-2021) starten we met de zogenaamde 'oudergesprekken op maat' hetgeen betekent dat iedere leerkracht bij aanvang schooljaar met de ouder(s) en het kind om tafel zit. Tijdens dit (eerste) 'startgesprek' wordt meteen een vervolgafspraak gemaakt welke dus per kind kan verschillen. We zijn van mening dat op deze wijze een continu-proces ontstaat. Samen: Ouder-Kind-School. U wordt voor het startgesprek bij aanvang schooljaar uitgenodigd door de groepsleerkracht.