Cluster 1-2
De kinderen van cluster 1-2 werken in heterogene basisgroepen.
We zorgen voor een betekenisvolle leeromgeving. We vinden het belangrijk dat een kleuter de rust, ruimte en tijd krijgt om zijn eigen ontwikkeling door te maken.
De leerkracht volgt de individuele ontwikkeling van het kind en stimuleert, stuurt daar waar het nodig is. Motivatie en betrokkenheid van de kinderen worden vergroot door het onderwijsaanbod nauw op de kinderen af te stemmen.
 
In de dagelijkse kring staat de taalontwikkeling centraal maar worden ook allerlei andere activiteiten aan kinderen aangeboden zoals rekenactiviteiten, wereldoriënterende en muziekactiviteiten.
We hanteren vaak kleine kringen om zo goed tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Tijdens het werken met ontwikkelingsmaterialen werken de kinderen in hoeken en/of met materialen, individueel of in kleine groepjes. Ze krijgen wisselend instructie of extra hulp.

Via het digitale planbord leren de kinderen verplichte werkjes en keuzewerkjes te plannen. Tijdens het werken besteedt de leerkracht veel aandacht aan observatie van de kinderen. Het volgen en inschatten van de sociaal-emotionele, cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de werkhouding en concentratie van ieder kind is belangrijk als voorbereiding op de aanvankelijke leerprocessen in groep 3.