Cluster 1-2
De onderbouw van De Neerakker werkt volgens het OGO-concept:
OntwikkelingsGericht Onderwijs. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Binnen die doelstelling wordt er gezocht naar die leerprocessen bij leerlingen die bevorderlijk zijn voor hun ontwikkeling. Deze visie is gericht op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen. Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig en emotioneel vrij zijn. We stimuleren de ontwikkeling van kinderen door ze net boven hun eigen niveau aan te spreken. Dit noemen we de zône van de naaste ontwikkeling.

Kenmerkend voor ontwikkelingsgericht onderwijs is dat de jongste kinderen vanuit het spel tot leren komen. We richten het onderwijs zo in dat kinderen daadwerkelijk met elkaar kunnen spelen in situaties en in hoeken die betekenis voor ze hebben. Zo kunnen ze op onderzoek uit gaan en met elkaar spelen en praten over verschillende onderwerpen. De leerkracht zorgt voor een beredeneerd aanbod. Welk kind kan een stapje verder geholpen worden in zijn/haar ontwikkeling door de juiste activiteiten en/ of sturing door de leerkracht.

Dit ontwikkelingsgericht onderwijs willen we komende jaren doortrekken naar de clusters 3-4-5 en 6-7-8.