Passend OnderwijsOp 1 augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs van start. 2014 - 2015 is een overgangsjaar. De stelselwijziging Passend Onderwijs wordt in de periode 2014 - 2019 vorm gegeven. Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd.

De scholen van SPOLT waartoe Basisschool De Neerakker behoort, zijn ingedeeld in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg.
In het nieuwe samenwerkingsverband werken 14 schoolbesturen voor Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs samen om voor elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

Ieder schoolbestuur krijgt zorgplicht. Voor elk kind binnen het nieuwe samenwerkingsverband wordt een passende plaats gevonden op een school die de juiste ondersteuning kan bieden voor een succesvolle (basis)- en schoolloopbaan.

Alle basisscholen en speciaal onderwijsscholen brengen hun onderwijsaanbod in kaart en een schoolondersteuningsprofiel: de school beschrijft de ondersteuningsmogelijkheden van de school en geeft daarbij ook haar grenzen aan.

Klik hier voor de website over Passend Onderwijs in Midden Limburg.

www.swvpo3102middenlimburg.nl

Klik hier voor Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Neerakker

Klik hier voor de informatiegids Passend Onderwijs voor ouders