Vergaderdata Ouderraad De Neerakker schooljaar 2020-2021

De openbare vergaderingen van de ouderraad vinden plaats in aula de Regenboog.
Aanvang: 19.30 uur


* Maandag 7 september 2020
* Dinsdag 10 november 2020
* Woensdag 20 januari 2021
* Donderdag 18 maart 2021
* Maandag 31 mei 2021