Vergaderdata Ouderraad De Neerakker schooljaar 2017-2018

De openbare vergaderingen van de ouderraad vinden plaats in aula De Regenboog.

*Maandag 4 september 2017
*Dinsdag 14 november 2017
*Woensdag 13 december 2017
*Donderdag 22 februari 2018
*Maandag 16 april 2018
*Woensdag 13 juni 2018