Interne Begeleiders
 
De Intern Begeleiders (IB-ers) zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur van de school. Met behulp van van het Cito Leerlingvolgsysteem en de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) wordt de totale ontwikkeling van het kind gevolgd.

We werken op onze school volgens Handelingsgericht Werken: kinderen met speciale onderwijsbehoeften krijgen een passend aanbod in de vorm van een handelingsplan.

De interne begeleider verdiept zich in hulpvragen van kinderen en ouders en probeert in overleg werkzame oplossingen te bieden. Hiervoor overlegt de interne begeleider met externe hulpverlening zoals Opmaat Onderwijsbegeleiding, Riagg, Bureau Jeugdzorg, de Mutsaersstichting, Regionale Expertise Centra en Speciaal Onderwijs.

Ouders, school en hulpverleners hebben elkaar nodig.
De interne begeleiders leveren een professionele bijdrage aan dit partnerschap.

Meer informatie over de leerlingenzorg in de schoolgids 2021-2022 hoofdstuk 6. 

Onze interne begeleiders:

Lian Criens (groep 1-2)
Astrid Peeters (groep 3 t/m 8)