Directie Basisschool De Neerakker
 
Directeur Ron Aspers en teamleider Lilian Engelen vormen de directie van IKC De Neerakker. Ron Aspers is integraal verantwoordelijk, Lilian Engelen heeft de verantwoordelijkheid voor cluster 1-8. M.i.v. 1-1-2022 neemt Astrid Peeters de teamleiderstaken i.c.m. IB-taken van Lilian Engelen over.  
 
    
                   
Ron is, m.u.v. de dinsdag- en woensdagochtend, de gehele week werkzaam op De Neerakker. Naast het integraal leiding geven aan De Neerakker coacht Ron collega-directeuren en teamleiders binnen de Stichting, beoordeelt hij de vierde-jaar studenten binnen de Stichting en maakt hij deel uit van de werkgroep kwaliteitszorg SPOLT. Op dit moment is hij ook nog werkzaam als directeur ad-interim op basisschool De Heihorst te Heibloem (dinsdag- en woensdagmorgen).  

Lilian is naast haar teamleiderstaken ook verantwoordelijk voor de leerlingenzorg voor de groepen 1 t/m 8. Lilian is bereikbaar op maandag t/m donderdag.

Astrid is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg voor de groepen 3 t/m 8 en is bereikbaar op maandag t/m donderdag. Per 1-1-2021 neemt Astrid ook de teamleiderstaken van Lilian over. De MR heeft evenals CvB SPOLT inmiddels positief geadviseerd op deze voordracht. 

Heeft u vragen? Loop gerust binnen! Ron, Lilian én Astrid helpen u graag.  U kunt ook een afspraak maken door op de foto te klikken voor het e-mailadres.
 
Schoolleidersregister Primair Onderwijs


Het Schoolleiders Register PO is een beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het Schoolleidersregister is een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Schoolleiders moeten zich om de vier jaar laten herregistreren.
 
Ron Aspers is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat hij geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de kwaliteitseisen die aan een schooldirecteur gesteld worden. Onlangs heeft zijn herregistratie plaatsgevonden na de succesvol afgesloten leergangen Excellent Leiderschap en zijn deelname aan het onderzoek Reflexief Leiderschap (beide leergangen te Utrecht). Op dit moment volgt hij de leergang 'Verbindend Leiderschap'.