Cluster 4-5

In cluster 4-5 maken de leerlingen de overgang van het aanvankelijk lezen naar het voortgezet lezen. Afhankelijk van de technische leesvaardigheid en onderwijsbehoeften van elk kind, worden specifieke leesinterventies ingezet: de een krijgt extra ondersteuning en meer leestijd, de ander mag al snel zelfstandig op eigen tempo aan de slag.
 
Ook lezen met begrip wordt steeds belangrijker. Tijdens deze lessen proberen we ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan zaken die in de actualiteit spelen.  
 
Bij taal zijn we onder meer bezig met alfabetiseren, het correct gebruiken van leestekens en het benoemen van woordsoorten, terwijl tijdens de spellinglessen regels worden aangeleerd voor woorden die je anders schrijft dan je ze uitspreekt.
 
Vanaf groep 4 krijgt elk kind een eigen tablet, welke vooral tijdens de rekenlessen intensief gebruikt wordt. Door deze manier van werken worden kinderen nóg meer aangesproken op hun eigen niveau. Klokkijken en de  beheersing van de tafeltjes blijven van groot belang.
 
Via de wereldoriëntatie methode Argus Clou komen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek aan bod.
 
In cluster 4-5 werken de kinderen in hun homogene basisgroep aan onder andere taal, lezen en rekenen, terwijl bijvoorbeeld de creatieve vakken worden aangeboden in heterogene groepen met daarin zowel leerlingen van groep 4 als groep 5.