Algemene Nieuwsbrief


De Algemene Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de directie en verschijnt een keer per maand. De nieuwsbrief wordt digitaal naar uw mailadres verstuurd.
Ouders die niet beschikken over internet ontvangen een papieren versie.
De Algemene Nieuwsbrief is na te lezen op de website onder Informatie.


Algemene Nieuwsbrieven schooljaar 2017 - 2018

Klik hier voor de SPOLT brief aan ouders over vervangingsproblemen

Klik hier voor de nieuwsbrief december 2017 Stichting Mensen uit de nood
Klik hier voor de Algemene Nieuwsbrief december 2017
Klik hier voor de Algemene Nieuwsbrief nieuwe voorzitter College van Bestuur SPOLT
Klik hier voor de Algemene Nieuwsbrief Personele wisselingen 2017-2018
Klik hier voor de Algemene Nieuwsbrief Prikactie PO in actie
Klik hier voor de Algemene Nieuwsbrief formatie basisgroepen 2017-2018