Algemene Nieuwsbrief


De Algemene Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de directie en verschijnt een keer per maand. De nieuwsbrief wordt digitaal naar uw mailadres verstuurd.
Ouders die niet beschikken over internet ontvangen een papieren versie.
De Algemene Nieuwsbrief is na te lezen op de website onder Informatie.


Algemene Nieuwsbrieven schooljaar 2019 - 2020

Klik hier voor de brief staking januari 2020
Klik hier voor de algemene nieuwsbrief van december 2019
Klik hier voor de algemene nieuwsbrief november 2019
Klik hier voor de brief definitief besluit staking 6 november 2019
Klik hier voor  brief HOERA kinderopvang staking onderwijs 6 november 2019
Klik hier voor de algemene nieuwsbrief Oktober 2019
Klik hier voor de algemene nieuwsbrief Augustus 2019
Klik hier voor de nieuwsbrief Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)