Algemene Nieuwsbrief


De Algemene Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de directie en verschijnt een keer per maand. De nieuwsbrief wordt digitaal naar uw mailadres verstuurd.
Ouders die niet beschikken over internet ontvangen een papieren versie.
De Algemene Nieuwsbrief is na te lezen op de website onder Informatie.


Algemene Nieuwsbrieven schooljaar 2018 - 2019

Klik hier voor de Nieuwsbrief juli 2018 - laatste nieuws voor de zomervakantie
Klik hier voor de Nieuwsbrief organisatie continurooster 
Klik hier voor de Nieuwsbrief Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)