Algemene Nieuwsbrief

School communiceert met ouders met grote regelmaat via Ouderportaal. Daarnaast geven we incidenteel een Algemene Nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt digitaal naar uw mailadres verstuurd.
Ouders die niet beschikken over internet ontvangen een papieren versie.
De Algemene Nieuwsbrief is na te lezen op de website onder Informatie.


Algemene nieuwsbrieven schooljaar 2021 - 2022:
Nieuwsbrieven worden hier geplaatst vanaf september 2021

Klik hier voor de nieuwsbrief heropening scholen 

Klik hier voor de algemene nieuwsbrief december 2021

Klik hier voor de algemene nieuwsbrief november 2021

Klik hier voor de brief info Spolt vervangingsproblematiek

Klik hier voor de algemene nieuwsbrief september 2021

Klik hier voor de nieuwsbrief Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)