Startavond 2022-2023

Ook het schooljaar 2022-2023 zal op informele wijze geopend worden op groepsniveau. Ouders van desbetreffende groep worden dan met hun kind uitgenodigd op op informele wijze het schooljaar samen te openen. Uiteraard houden we rekening met broertjes/zusjes en zullen we deze startavonden niet op eenzelfde avond plannen.

 

Tijdens deze startavond, welke ca. 45 minuten zal duren, wordt het schooljaar samen op informele wijze geopend en staat ontmoeting centraal. Voor de startavond van de groep van uw kind(eren) ontvangt u tijdig een uitnodiging.

  

Wij zijn als team en directie van mening dat we op deze manier werken aan een (nog) betere communicatie tussen ouder(s)-school. Kind, ouder(s) en school: Samen!