Schoolontwikkelplan 2024-2025

De medezeggenschapsraad heeft in haar vergadering van 13 juni 2024 het Schoolontwikkeplan 2024-2025 besproken en ingestemming verleend. In dit plan is beschreven waar De Neerakker gedurende het schooljaar 2024-2025 aan zal gaan werken. Klik hieronder om het Schoolontwikkelplan in te zien., 
 

Download document